Verifications
  • Facebook
    510 Friends
About Me
School
Stenhus Gymnasium og HF, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Univer, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL
Hey, I'm New!
Charlottenlund Palace, Capital Region of Denmark, Denmark · Member since May 2011