• Jordina
Verifications
  • Facebook
    200 Friends
  • Reviewed
    2 Reviews
About Me
School
Escola Gravi, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona
Jordina's Airbnb Symbol

Visit create.airbnb.com »

Jordina

Hey, I’m Jordina!

Barcelona, Spain · Member since May 2011
Report this user
You have reported this user. Undo?

Modificació data confirmada amb autorització de la carme i confirmaciuó pel email