Hey, I'm Peng!
CN · Member since March 2013

当我从央视大楼穿越雾霾眺望远方,尽见人世纷纭内心怅惘;如今我在玉龙山脚万古楼下,看溪水潋滟,享亘古阳光。丽江如实,我在玥影阁,你在哪里?