• Bụt
Verifications
  • Facebook
    1110 Friends
About Me
School
Vung Tau High School, Northcentral University, Lincoln University
Work
Phòng Thương Mại Xí Nghiệp Khoan & (email hidden) - XNLD Dầu khí Vietsovpetro, VIETSOVPETRO, Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC - Chi nhánh Vũng Tàu
Hey, I'm Bụt!
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam · Member since December 2012