• Bụt
Verifications
  • Facebook
    1110 Friends
About Me
School
Vung Tau High School, Northcentral University, Lincoln University
Work
Phòng Thương Mại Xí Nghiệp Khoan & Sửa Giếng - XNLD Dầu khí Vietsovpetro, VIETSOVPETRO, Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC - Chi nhánh Vũng Tàu
Bụt's Airbnb Symbol

Visit create.airbnb.com »

Bụt

Hey, I’m Bụt!

Ho Chi Minh City, Vietnam · Member since December 2012
Report this user
You have reported this user. Undo?