• Bác
Verifications
  • Facebook
    4595 Friends
About Me
School
Cong Nghiep B, Ly Tu Trong, THCS lý tự trọng, VCU
Work
(website hidden), Tâm Việt Group, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Am, Smartcom
Bác's Airbnb Symbol

Visit create.airbnb.com »

Bác
Hey, I'm Bác!
Hòa Bình, Hoa Binh, Vietnam · Member since November 2012
Report this user
You have reported this user. Undo?