• Bác
Verifications
  • Facebook
    4595 Friends
About Me
School
Cong Nghiep B, Ly Tu Trong, THCS lý tự trọng, VCU
Work
(URL HIDDEN) Tâm Việt Group, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Am, Smartcom
Bác's Airbnb Symbol

Visit create.airbnb.com »

Bác

Hey, I’m Bác!

Hòa Bình, Vietnam · Member since November 2012
Report this user
You have reported this user. Undo?