• Mai
Verifications
  • Phone Number
    (▒▒▒) ▒▒▒- ▒▒ 20
  • Facebook
    670 Friends
About Me
School
Trung Vuong, Chu Van An High School, THCS Trưng Vương Hà Nội, THPT Chất lượng cao chuyên chuẩn trọng điểm Quốc gia Chu Văn An, Drexel University
Hey, I'm Mai!
Philadelphia, Pennsylvania, United States · Member since August 2012

(phone number hidden)