• Anh
Verifications
  • Email Address
    Verified
  • Facebook
    395 Friends
About Me
School
Le Hong Phong High School, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, National University of Singapore, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Nanyang Technological University, Nanyang Technological University
Hey, I'm Anh!
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam · Member since May 2012