• Sunshine
Verifications
  • Email Address
    Verified
  • Facebook
    1284 Friends
About Me
School
Maria Montessori, Università DI Chieti e Pescara "G. D'Annunzio"
Work
Myself