Verifications
  • Facebook
    283 Friends
About Me
School
Техникум по икономика "Васил Левски", Монтана-"Икономист-счетоводител, Медицински колеж Йорданка Филаретова - София,