• Nataliya
Verifications
  • Facebook
    1126 Friends
About Me
School
PMG "Akad. Nikola Obreshkov", Sprogcenter Midt, VSU Luben Karavelov, NSA Vasil Levski, VIA University College, Horsens
Nataliya's Airbnb Symbol

Visit create.airbnb.com »

Nataliya

Hey, I’m Nataliya!

Copenhagen, Denmark · Member since February 2012
Report this user
You have reported this user. Undo?