• Κωνσταντίνος
Verifications
 • Email Address
  Verified
 • Phone Number
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 41
 • Facebook
  255 Friends
 • Reviewed
  1 Review
About Me
School
Μαράσλειο, University of Westminster, The University of Glasgow, Vakalo
Work
IBM
Κωνσταντίνος's Airbnb Symbol

Visit create.airbnb.com »

Κωνσταντίνος

Hey, I’m Κωνσταντίνος!

Athens, Greece · Member since December 2011
Report this user
You have reported this user. Undo?