Skip to content
Park

Ta Nim Waterfall

1 local recommends ·

Tips from locals

Dow&Air
Dow&Air
January 31, 2019
น้ำตกตานิ่ม เป็นน้ำตกที่มีบรรยากศร่มรื่น สวยงาม มีรูปปั้นศิลปะแบบไทย เมจิกการ์เด้น หรือ สวนความลับทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่บนภูเขาในเกาะสมุย ผู้ก่อสร้างคือชาวสวนผลไม้ซึ่งเป็นคนสมุย ชื่อว่า นิ่ม ทองสุข เริ่มก่อสร้างสวนแห่งนี้ปี คศ. 1976 ซึ่งตอนนั้นเขาอายุ 77 ปี แผนที่เมจิกการ์เด้นการเดินทางนั้นเป็นจะเด…

Unique things to do nearby