Parking

Chun Bus Terminal

1 local recommends

Tips from locals

ศิริยาพรรณ
ศิริยาพรรณ
June 5, 2018
มีบริการรถประจำทางระหว่างจังหวัด เช่น รถเมล์เขียว รถเมล์ไปกลับกรุงเทพ หรือกระทั่ง มีรถเมล์ประจำทางที่ไม่มีแอร์ แต่เดินทางช้ามาก
Location
Huai Khao Kam, Phayao 56150